Kortidsopphold

Korttidsopphold er et tidsbegrenset tilbud for å imøtekomme behov for heldøgns bistand og omsorg med målrettet oppfølging slik at bruker skal kunne bo lengst mulig i eget hjem.

Kortidsopphold

 

Kontakt oss

Kristin Opgård
Leder institusjon
E-post
Telefon 40 02 49 16
Til toppen