Omsorgsbolig

Kommunen har en rekke boliger, som leies ut til innbyggere med ulike behov for tilrettelegging og omsorgstiltak. Det er en målsetting i kommunens Helse og omsorgsplan at det skal være mulig å bo i egen bolig livet ut.

En omsorgsbolig er en bolig som er tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta pleie, omsorg og praktisk bistand. 

Omsorgsbolig

Kontakt oss

Kristin Opgård
Leder institusjon
E-post
Telefon 40 02 49 16
Til toppen