Rehabiliteringsopphold

Målet med er rehabiliteringsoppholdet er å gi en bedre mulighet til fortsatt å bo hjemme, ved å bedre både livssituasjon og egenmestring. Avdelingene har styrket bemanning på fysio- og ergoterapi.

Rehabiliteringsopphold

Kontakt oss

Kristin Opgård
Leder institusjon
E-post
Telefon 40 02 49 16
Til toppen