Rehabilitering i hjemmet

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er en målrettet innsats som gjennomføres av hjemmetjenesten, med veiledning av ergoterapeut og fysioterapeut. En slik innsats starter med spørsmålet om hva som er viktig å mestre av aktiviteter for deg. Deretter lages en individuell tiltaksplan for å nå dine mål. Innsatsen er tidsavgrenset.

Innsatsteam for hjemmerehabilitering

Innsatsteam for hjemmerehabilitering tilbyr tverrfaglig rehabilitering i hjemmet til personer som har hatt en endring i livssituasjonen. Tiltakene bygger på den enkeltes ønsker og muligheter for et selvstendig liv, aktivitet og deltakelse gjennom en målrettet prosess for å kunne fungere best mulig i hverdagen. Innsatsteamet består av sykepleier, ergoterapeut og fysioterapeut.

Hvem kan få tilbudet?

For å bli henvist til innsatsteamet må du ha:

  • behov for kartlegging, vurdering og opptrening i hjemmet på grunn av funksjonssvikt etter operasjon, sykdom eller skade
  • potensiale og motivasjon for rehabilitering, og kunne samarbeide om opplegget

De som kan henvise deg til innsatsteamet er:

  • Fastlegen
  • Spesialisthelsetjeneste/ sykehus
  • Ordinære helse- og omsorgstjenester i kommunen

Kontakt oss

Kine Vestad
Leder forebyggende rehabilitering
E-post
Telefon +47 40 02 49 53
Julianne Lidahl
Ergoterapeut
E-post
Telefon +47 40 02 49 21
Preben A. Løvlie
Fysioterapeut
E-post
Telefon +47 48 99 52 21
Til toppen