Dagtilbud

Fra 01.01.20. ble det lovpålagt med «Dagtilbud for hjemmeboende personer med demens». Tilbudet gis i bemannet omsorgsbolig/ Nilstrøa 9 Mandag-Fredag mellom 09.00.-14.00., og er en vedtaksfestet tjeneste du får når du flytter inn i bemannet omsorgsbolig

Tilbudet gjelder for inntil 10 personer, hvilket betyr at det er 3 plasser som kan benyttes av andre hjemmeboende med behov. Det er egen aktivitør som drifter dette tilbudet. 
Dagtilbudet har fokus på ernæring, samspill mellom kultur, helse og trivsel. Det skal drive målrettet miljøarbeid, og bygge på ressurser i nettverk og lokalmiljø. Det skal i tillegg kunne samarbeides med frivillige og offentlige interesser med utgangspunkt i brukernes behov og ønsker.

Fysisk aktivitet – Dreier seg om bevegelse som trim, styrketrening, dans, turgåing tilrettelagt for ulike grupper, fallforebyggende arbeid/felles trening med fysioterapeut.  
Sosiale og kulturelle aktiviteter – er et omfattende område der blant annet musikk, litteratur, drama og billedkunst benyttes. Her kan beboere være både publikum og utøvere. 
Mat og måltider – dreier seg ikke bare om ernæring, men også om tradisjon, identitet og sosial begivenhet. 
Velvære – et tiltak som skaper tilfredshet og velbehag, som sansestimulering, taktil berøring.
Bordaktiviteter – Varierende aktiviteter som tegning/ fargelegging, baking, på- og avdekking av bord, sying, jobbe med garn eller trolldeig. Gjerne aktiviteter som passer inn etter kalender. 

Det forventes at den som har vedtak om dagtilbud aktivt benytter seg av og er deltakende i aktiviteter. Dagtilbudet kan også benyttes som et avlastende tiltak for pårørende. 
 

Søknadsskjema til dagtilbud

Kontakt oss

Kristin Opgård
Leder institusjon
E-post
Telefon 40 02 49 16
Til toppen