Bekymringsmelding

Kort fortalt

 • Hvis du er bekymret for et barn eller ungdom 0-18 år,  bør du melde fra til barnevernet.
 • Din bekymringsmelding kan være viktig for barnet eller ungdommen det gjelder.
 • Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra.
 • Du kan melde bekymring skriftlig, per telefon eller be om et møte.
 • Som privatperson kan du være anonym.

Du kan ringe barneverntjenesten for å drøfte anonymt, for veiledning eller for å avtale et møte.

Det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. Din oppgave er å sørge for at barnevernet får vite om barn og unge som har det vanskelig.

Melde fra til barnevernet digitalt (bekymringsmelding)

Offentlige ansatte har meldeplikt

Offentlige ansatte og helsepersonell har plikt om å melde fra til barnevernet om alvorlig omsorgssvikt. Hvis det ikke er bekymring for alvorlig omsorgssvikt, vold eller overgrep, må du først ha samtykke av foreldrene til barnet det gjelder.

Send en bekymringsmelding som offentlig ansatt

Kontakt oss

Barneverntjenesten, telefon 47 48 66 56
(betjent mandag til fredag fra kl. 8-15.30)

Akutt hjelp på kveld, natt og helg, ring barnevernvakta, telefon 40 40 40 15
 

Årsaker til bekymring

De vanligste grunnene til at barn, unge eller voksne tar kontakt med barnevernet er:

 • vold eller overgrep mot barn eller mellom foreldre
 • problemer med rus eller alkohol
 • psykiske problemer
 • barn og ungdom som ikke får den oppfølgingen de bør ha.

Hvem kan melde fra til barnevernet?

Alle som er bekymret for et barn bør ta kontakt med barnevernet. 

Dette er de som oftest tar kontakt:

 • foreldre eller andre i familien
 • barnet/ungdommen selv
 • skole eller barnehage
 • helsestasjon, sykehus eller lege
 • politiet
 • venner eller naboer

Hva skjer med meldinger til barnevernet?

Vi går igjennom meldinger fortløpende. Senest innen en uke avgjøres det om barneverntjenesten skal gjøre videre arbeid med barnet og familien.

Les mer om barnevernet.

Til toppen