Fysio- og ergoterapi 0 - 18 år

Barn og unge som av ulike grunner trenger fysikalsk behandling kan få oppfølging av fysioterapeut.

Hva tilbyr vi?

  • Felleskonsultasjon med fysioterapeut og din helsesykepleier på helsestasjonen.
  • Forebygging/folkehelse. Egne og felles tiltak med våre samarbeidspartnere i barnehage og på skole.
  • Vurdering og oppføling individuelt og i grupper.
  • Veiledning av barnets nærpersoner - hjemme, i barnehage og på skolen.
  • Tilrettelegging av barnets miljø på de samme arenaer, hvis det er behov for det.

Oppfølging kan gis på helsestasjonen, i hjemmet, i barnehagen eller på skolen.

Hvem kan få tilbudet?

Barn og unge mellom 0-18 år som er bosatt i Gjøvik kommune og har behov for fysikalsk behandling.

Kontakt oss

Andi Cornelia Berndtsson
Leder habilitering/avlastning/lege
E-post
Telefon 400 24 965
Til toppen