«Våg å se, våg å handle» Når barn og unge trenger hjelp

Engerdal kommune har med støtte fra Bufdir utarbeidet en digital BTI-samhandlingsmodell som skal hjelpe oss med å sikre tidlig identifikasjon og koordinert oppfølging av barn og unge på tvers av tjenester og nivå. 

Sammensatt bilde

I modellen har vi utarbeidet en BTI-handlingsveileder som skal hjelpe oss i arbeidet med bedre tverrfaglig innsats (BTI). Handlingsveilederen skal sikre et mer helhetlig og godt samarbeid i og mellom tjenester. Dette arbeidet skal bidra til en trygg oppvekst og sikre et godt samarbeid med barn, unge og foresatte.

Tidlig innsats, samordning og medvirkning er grunnleggende og sentralt i dette arbeidet. Målet er å forebygge, oppdage og sette inn riktig tiltak til barn, unge og familier det er knyttet en uro til.

Er du urolig for barn, unge eller en familie? Trenger du noen å snakke med?

BTI-handlingsveilederen gjelder om du er voksen, barn/unge eller ansatt.

Her finner du BTI - samhandlingsmodellen.

Kontakt oss

Wenche Kjølvang Holdbak
Styrer
E-post
Telefon 40 02 49 20
Til toppen