FLYVO - Flyktning- og voksenopplæringstjeneste

Flyktningetjenesten og voksenopplæringen er organisert i egen virksomhet på Drevsjø fra 01.12.22

Globus Pixabay

FLyVo  har ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap, grunnskole for voksne og spesialundervisning for voksne.

FlyVo har også ansvar for å ta i mot og bosette de flyktningene som blir tildelt Engerdal som bosettingskommune. 

Dette innebærer bl.a.  oppfølging etter introduksjonsloven og koordinering av tiltak for hver enkelt deltaker med mål om utdanning eller kvalifisering til arbeid, Introduksjonsprogrammet.

Kontaktinfo:

Virksomhetsleder: Ingeborg Frank   epost: ifr@engerdal.kommune.no

Virksomhetens adresse:  Hyttveien 55, 2443 Drevsjø

Adresse er: Skoleveien 17

Åpent mandag til fredag fra 09.00-14.40

Til toppen