Søk barnehageplass

Frist for å søke barnehageplass er 1. mars.

Alle som fyller ett år senest innen utgangen av august det året deg søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august. 

Alle barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Plass tildeles etter prioritet og barnets fødselsdato. Hvilken dato du leverer søknaden på påvirker ikke opptaket.

De første får svar i slutten av mars. Svar i søkeportalen innen fristen når du får tilbud. 

Søk barnehageplass

Til toppen