Søk barnehageplass

Frist for å søke barnehageplass er 1. mars 2021.

Alle som er født innen 30.11.2020 og ønsker plass i 2021 har rett på plass fra august.

Plass tildeles etter prioritet og barnets fødselsdato. Hvilken dato du leverer søknaden på påvirker ikke opptaket.

De første får svar i slutten av mars. Svar i søkeportalen innen fristen når du får tilbud. 

Søk barnehageplass

Til toppen