Refusjon skyss lang barnehagevei

I Engerdal kan du søke om å få refundert reiseutgifter tilsvarende busskort, dersom reiseavstand til nærmeste barnehage, hjem-barnehage en vei overstiger 30 km. 

 

Du kan også  søke refusjon av utgifter når en benytter egen bil til og fra barnehage. Godtgjøret settes til kr.1,00 pr km og indeks-justeres årlig. Innslagspunktet for refusjon settes til 30 km en vei. Refusjonen gjelder tur/retur morgen og kveld.

 

Retningslinjer for refusjon ved lang reisevei til barnehagen (PDF, 97 kB)

Søknadsskjema for refusjon for lang vei til barnehagen (PDF, 313 kB)

Kontakt oss

Wenche Kjølvang Holdbak
Styrer
E-post
Telefon 40 02 49 20
Til toppen