Korona

Her kan du lese om lokale tiltak, vaksine, smittestatus, hvordan bestille time med mer. 

Se informasjon og aktuelt om korona her

Status koronavaksinering

Priser og redusert betaling

Foreldrebetalingen fastsettes og kostnadsjusteres i samsvar med gjeldende sentrale bestemmelser. Betaling skjer innen forfall på faktura tilsendt fra Engerdal kommune. Det betales for 11 måneder pr. år, f.o.m. 01.08. t.o.m. 30.06. hvert år. Det kan søkes om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid. 

Priser i barnehagene 2021 Det betales full sats for det barnet som har lengst oppholdstid, deretter 30% moderasjon for nummer to, og 50% moderasjon for de øvrige. Søskenmoderasjon gjelder kun når en har 2 eller flere søsken i barnehage, eller 2 eller flere søsken i SFO. (Jfr. gjeldende Vedtekter for kommunale barnehager og skolefritidsordninger i Engerdal)
Priser i barnehagene 2021
Antall dager Pris pr måned inkl. mva
2 dager pr uke 1 292
2,5 dager pr uke 1 615
3 dager pr uke 1 938
3,5 dager pr uke 2 261
4 dager pr uke 2 584
4,5 dager pr uke 2 907
5 dager pr uke 3 230
Ekstra dag 234
For sen henting pr gang 189

 

Utestående betaling

Blir avgiften ikke betalt på foreskreven måte, foretar kommunen innfordring ved tvang. Ved utestående betaling for 1 måned eller mer blir plassen inndratt etter forutgående varsel og drøfting med kommunedirektøren.

Gebyr ved for sen henting

Ved for sen henting av barn i barnehagen innkreves et gebyr som fastsettes hvert år av kommunestyret i gebyrregulativet. Ved for sen henting undertegnes et skjema av begge parter.

 

Redusert foreldrebetaling

Kontakt oss

Wenche Kjølvang Holdbak
Styrer
E-post
Telefon 400 24 920
Til toppen