Priser og redusert betaling

Foreldrebetalingen fastsettes og kostnadsjusteres i samsvar med gjeldende sentrale bestemmelser. Betaling skjer innen forfall på faktura tilsendt fra Engerdal kommune. Det betales for 11 måneder pr. år, f.o.m. 01.08. t.o.m. 30.06. hvert år. Det kan søkes om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid. 

Priser i barnehagene 2024

Priser i barnehagene 2024
Antall dager Pris pr måned inkl. mva
2 dager pr uke 1.326
2,5 dager pr uke 1.658
3 dager pr uke 1.989
3,5 dager pr uke 2.321
4 dager pr uke 2.652
4,5 dager pr uke 2.984
5 dager pr uke 3.315
Ekstra dag 240
For sen henting pr gang 195
Det betales full sats for det barnet som har lengst oppholdstid, deretter 30% moderasjon for nummer to, og 50% moderasjon for de øvrige. Søskenmoderasjon gjelder kun når en har 2 eller flere søsken i barnehage, eller 2 eller flere søsken i SFO. (Jfr. gjeldende Vedtekter for kommunale barnehager og skolefritidsordninger i Engerdal)

 

Utestående betaling

Blir avgiften ikke betalt på foreskreven måte, foretar kommunen innfordring ved tvang. Ved utestående betaling for 1 måned eller mer blir plassen inndratt etter forutgående varsel og drøfting med kommunedirektøren.

Gebyr ved for sen henting

Ved for sen henting av barn i barnehagen innkreves et gebyr som fastsettes hvert år av kommunestyret i gebyrregulativet. Ved for sen henting undertegnes et skjema av begge parter.

 

Kontakt oss

Wenche Kjølvang Holdbak
Styrer
E-post
Telefon 40 02 49 20
Til toppen