Endre, søke eller si opp plass

Oppsigelse fra bruker

Opptaket i barnehagen gjelder som hovedregel inntil plassen blir sagt opp eller til barnet begynner på skolen. Oppsigelse av plass må skje skriftlig og med minst 1 måneds varsel, regnet fra den 1. eller 15. i måneden. Ved sluttdato etter 01.06, må det betales ut barnehageåret. Ved oppsigelse til andre tider avrundes oppsigelses-tidspunktet oppover.

 

Fravær

Ved barns fravær skal barnehagen varsles snarest og senest samme dag.

Ved kontinuerlig fravær på mer enn 3 måneder, kan kommunen inndra plass

Kontakt oss

Wenche Kjølvang Holdbak
Styrer
E-post
Telefon 40 02 49 20
Til toppen