Korona

Her kan du lese om lokale tiltak, vaksine, smittestatus, hvordan bestille time med mer. 

Se informasjon og aktuelt om korona her

Status koronavaksinering

Endre, søke eller si opp plass

Oppsigelse fra bruker

Opptaket i barnehagen gjelder som hovedregel inntil plassen blir sagt opp eller til barnet begynner på skolen. Oppsigelse av plass må skje skriftlig og med minst 1 måneds varsel, regnet fra den 1. eller 15. i måneden. Ved sluttdato etter 01.06, må det betales ut barnehageåret. Ved oppsigelse til andre tider avrundes oppsigelses-tidspunktet oppover.

 

Fravær

Ved barns fravær skal barnehagen varsles snarest og senest samme dag.

Ved kontinuerlig fravær på mer enn 3 måneder, kan kommunen inndra plass

Kontakt oss

Wenche Kjølvang Holdbak
Styrer
E-post
Telefon 400 24 920
Til toppen