Sende inn innspill

Dersom du ønsker å sende innspill til arealdelen, så send oss e-post.   

Engerdal kommune

Vi ber vi deg om å ta med dette: 

  • Henvisning til gårds- og bruksnummer med avgrensning
  • Kart over området
  • Hensikten med foreslått arealbruk
  • Vurdering av hvordan forslaget samsvarer med kommunens arealstrategi.
  • For byggeområder (boliger, fritidsboliger, næringsbebyggelse etc.) skal det på overordnet nivå beskrives atkomstløsning og avstand til eksisterende infrastruktur.

 

Send e-post her med innspillet ditt  Frist for innspill 15. april 2023.

Kontakt oss

Per Olav Opgård
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 40 02 49 01
Til toppen