Nyheter og aktuelt

Her vil vi publisere nyheter og aktuelt i forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel.

Nedenfor vil det være aktuelle nyheter:

Artikkelliste

Til toppen