Planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er den overordnede planen for arealbruken i hele Engerdal kommune.
Kommuneplanen består av et juridisk bindende plankart og bestemmelser for hele kommunen. Det vil også bli utarbeidet en planbeskrivelse som beskriver hvilke vurderinger som er gjort i planarbeidet og hva planen legger opp til.

Vinterbilde fra bebyggelse på Lisetra - Klikk for stort bilde Per Olav Opgård

Her kan du lese planprogrammet (PDF, 2 MB)

Kontakt oss

Per Olav Opgård
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 40 02 49 01
Til toppen