Grendemøter

Som tidligere meddelt så har Engerdal kommune startet arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel er det viktigste verktøyet for overordnede arealdisponeringer i årene fremover.

Fra Galtåsknappen Jan Nordvålen

Engerdal kommune ønsker derfor å involvere flest mulig i utarbeidelse av dette dokumentet og inviterer til grendemøter hvor det informeres om planprosessen og spesielt om hvordan man kan gi innspill til planen.

 

Følgende grendemøter vil bli avholdt: 

Folkemøter kommuneplanens arealdel
Sted Dato Klokkeslett Møtelokale
Sømådalen 13. mars 19.00 Skogtun
Femundsundet 14. mars 19.00 Tune Samfunnshus
Elgå 16. mars 19.00 Elgå Samfunnshus
Drevsjø 21. mars 19.00 Fjellvang
Engerdal 27. mars 19.00 Engerdal samfunnshus

 

Enkel servering.

Velkommen.

Til toppen