Korona

Her kan du lese om lokale tiltak, vaksine, smittestatus, hvordan bestille time med mer. 

Se informasjon og aktuelt om korona her

Regler for innreise   Rules upon entry   Grensepassering i Engerdal   Border crossing to Norway

Råd for likestilling av funksjonshemmede

Alle kommuner og fylkeskommuner skal etter kommuneloven § 5-12 opprette råd for personer med funksjonsnedsettelse.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse er rådgivende medvirkningsorganer i kommuner og fylkeskommuner. Hver kommune og hver fylkeskommune skal ha råd for personer med funksjonsnedsettelse, og dette kravet følger av kommuneloven § 5-12.

Alle saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse, skal forelegges for rådet for personer med funksjonsnedsettelse. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Formålet med rådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse.

Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Rådet for likestilling av funksjonshemmede
Navn Funksjon
Linda Nathalie Foss Leder
Tone Embretsson Medlem
Synne Guro Haugseng Brukerrepresentant: CP-foreningen
Lill Kristin Nymoen Brukerrepresentant: Engerdal og omegn revmatikerforening
Trine Mette Myrvold Brukerrepresentant HLF Engerdla

Årsmelding 2020 (PDF, 187 kB)

Les mer om om rådet på Regjeringen.no

Se rådets møtedokumenter

Til toppen