Råd for likestilling av funksjonshemmede

Alle kommuner og fylkeskommuner skal etter kommuneloven § 5-12 opprette råd for personer med funksjonsnedsettelse.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse er rådgivende medvirkningsorganer i kommuner og fylkeskommuner. Hver kommune og hver fylkeskommune skal ha råd for personer med funksjonsnedsettelse, og dette kravet følger av kommuneloven § 5-12.

Alle saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse, skal forelegges for rådet for personer med funksjonsnedsettelse. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Formålet med rådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse.

Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Rådet for likestilling av funksjonshemmede
Navn Funksjon
Linda Nathalie Foss Leder
Tanja Køien Andersen Medlem
Synne Guro Haugseng Brukerrepresentant: CP-foreningen
Ann Elisabeth Østbøl Brukerrepresentant: Engerdal og omegn revmatikerforening
Trine Mette Myrvold Brukerrepresentant HLF Engerdla

Årsmelding 2021 (PDF, 278 kB)

Les mer om om rådet på Regjeringen.no

Se rådets møtedokumenter

Til toppen