Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Alle kommuner og fylkeskommuner skal etter kommuneloven § 5-12 opprette råd for personer med funksjonsnedsettelse.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse er rådgivende medvirkningsorganer i kommuner og fylkeskommuner. Hver kommune og hver fylkeskommune skal ha råd for personer med funksjonsnedsettelse, og dette kravet følger av kommuneloven § 5-12.

Alle saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse, skal forelegges for rådet for personer med funksjonsnedsettelse. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Formålet med rådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Navn Funksjon Mobil Epost
Erling Hyllvang Leder, politisk representant 92441805 hyllvang@hotmail.com
Oda Østvang Nestleder, politisk representant 94135920 oda.ostvang@engerdal.kommune.no
Synne Guro Haugseng Brukerrepresentant: CP-foreningen 97721193 synne.guro.haugseng@engerdal.kommune.no
Ann Elisabeth Østbøl Brukerrepresentant: Engerdal og omegn revmatikerforening 90559435 ann_elisabeth@hotmail.no
Trine Mette Myrvoll Brukerrepresentant HLF Engerdal 91774132 trimm97@gmail.com
Linda Nathalie Foss Sekretær 62459600 postmottak@engerdal.kommune.no
Rådet for likestilling av funksjonshemmede. Øverst fra venstre: Signe Storsnes, Ann Elisabeth Østbøl, Trine Mette Myrvoll. Nederst fra venstre: Synne Guro Haugseng, Erling Hyllvang Linda Nathalie Foss

 

Årsmelding 2021 (PDF, 278 kB)

Les mer om om rådet på Regjeringen.no

Se rådets møtedokumenter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi sitter i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne her i Engerdal.

Vår oppgave i rådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse.

Vi er i gang med å øke vår kompetanse på CRPD, FN-konvensjon om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette er en stor og viktig sak som vi vil at alle skal sette seg inn i på veien til at samfunnet vårt skal være likestilt for alle.  Vi er også igang med en kartlegging av kommunens tjenestetilbud.

Vi tar gjerne imot saker og innspill til rådet vårt som dere mener vi burde behandle og ta opp.

Til toppen