Korona

Her kan du lese om lokale tiltak, vaksine, smittestatus, hvordan bestille time med mer. 

Se informasjon og aktuelt om korona her

Status koronavaksinering

Råd for likestilling av funksjonshemmede

Alle kommuner og fylkeskommuner skal etter kommuneloven § 5-12 opprette råd for personer med funksjonsnedsettelse.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse er rådgivende medvirkningsorganer i kommuner og fylkeskommuner. Hver kommune og hver fylkeskommune skal ha råd for personer med funksjonsnedsettelse, og dette kravet følger av kommuneloven § 5-12.

Alle saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse, skal forelegges for rådet for personer med funksjonsnedsettelse. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Formålet med rådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse.

Rådet for likestilling av funksjonshemmede
Rådet for likestilling av funksjonshemmede
Navn Funksjon
Linda Nathalie Foss Leder
Tone Embretsson Medlem
Synne Guro Haugseng Brukerrepresentant: CP-foreningen
Lill Kristin Nymoen Brukerrepresentant: Engerdal og omegn revmatikerforening
Trine Mette Myrvold Brukerrepresentant HLF Engerdla

Årsmelding 2020 (PDF, 187 kB)

Les mer om om rådet på Regjeringen.no

Se rådets møtedokumenter

Til toppen