Valg 2021

Her vil du finne aktuell informasjon om Stortings- og Sametingsvalget 2021 som avholdes mandag 13. september.

Valgdirektoratet  

Senterpartiet ble den store vinneren i Engerdal med 49,9 % av stemmene.  Valgdeltakelsen var på  83,79.

I dag var siste innspurt på forhåndsstemming i Engerdal og vi kan melde om rekorddeltakelse.  På valgdagen mandag 13. september er det mulig å stemme i kommunehuset Enger i Engerdal sentrum og på Biblioteket på Drevsjø.

Det vil bli mulighet for å forhåndsstemme i Sømådal og Elgå lørdag 4. september fra kl. 10.00 -13.00 og onsdag 8. september fra kl. 15.00 - 17.00 på lokalbutikken. Og på Sølenstua camp og hytter tirsdag 7. september fra kl. 15.00-17.00. I tillegg er det ordinær stemmegivning i kommunehuset Enger hver dag, mandag-fredag i tillegg til lørdag 4. setptember 10.00 - 13.00.

Vi minner om at du kan forhåndsstemme i Enger, lørdag 28. august, fra klokken 10.00-12.00.

 

Manntallet for Sametingsvalget 2021 ligger ute til offentlig ettersyn i kommunehuset Enger til og  med 13. september 2021.

I år får de fleste velgerne i Engerdal valgkortet sitt digitalt. Velgere som har reservert seg mot digital kommunikasjon med det offentlige, får valgkortet på papir via brevpost som før. Dette gjelder også dere som ikke har benyttet ID-porten de siste 18 måneder.

Forhåndsstemmegivningen i år er fra tirsdag 10. august til og med fredag 10. september.

Manntallet legges ut til offentlig fra 15.07.2021  t.o.m. 09.09.2021 i kommunehuset Enger, på helsesenteret og på biblioteket på Drevsjø.

Velgere kan avgi stemme fra 1. juli innenriks, såkalt tidligstemme. Den ordinære forhåndsstemmegivningen starter 10. august 2021.

Valgdagen er 13. september 2021. Her finner du informasjon om stemmesteder, åpningstider, forhåndsstemming og manntall.

Til toppen