Kommunale foretak

Engerdal kommune har ett kommunalt foretak:  Engerdal kommuneskoger KF

Daglig leder er Erik Lund, han treffes på e-post:  erik.lund@engerdal.kommune.no eller telefon 95249174

I styret for Engerdal kommuneskoger KF sitter for perioden 2019-2023:

Styre for Engerdal Kommuneskoger KF

Styre for Engerdal Kommuneskoger KF
Navn Funksjon
Halvor Svenkerud Leder
Ove Idar Sætervang Nestleder
Alvhild Åsheim Holmseth Medlem
Ristin Mortensson Medlem
Kjell Håvard Skogheim ansattrepresentant
May Pettersen 1. vararepresentant
Jørn Skogheim Vara for ansattrepr.

Vedtekter for Engerdal kommuneskoger KF (PDF, 143 kB)

Til toppen