Delegasjonsreglement

Reglementet inneholder alminnelige bestemmelser om delegering, kommunestyrets saksområde og delegering fra kommunestyret til politiske utvalg. Delegering i budsjettsaker er også beskrevet.

Her kan du lese Engerdal kommunes delegasjonsreglement

Til toppen