Sektorledere

Fra 01.01.2023 har vi omorganisert administrasjonen i Engerdal kommune.  

I lederteamet er det:

Assisterende kommunedirektør:   Andreas Stallvik

Sektorleder oppvekst og utvikling:  Tilsatt fra 01.011.23 Line Storsnes.  Fram til da er Wenche Kjølvang Holdbak konstituert.

Sektorleder helse og mestring:  Stillingen er lyst ut og vi er i en ansettelsesprosess.  Inntil videre fungerer assisterende kommunedirektør også som sektorleder.

Sektorleder plan, teknikk og miljø:  Her er Odd Magnar Opgård tilsatt i stillingen.  Han har for tiden permisjon og i permisjonstiden er Per Olav Opgård konstituert.

Økonomileder:  Gunn Vesterheim

Kontakt oss

Andreas Stallvik
Assisterende kommunedirektør
E-post
Telefon 94 28 72 92
Til toppen