Sektorledere

Fra 01.01.2023 har vi omorganisert administrasjonen i Engerdal kommune.  

I lederteamet er det:

Assisterende kommunedirektør:   For tiden ledig.

Sektorleder oppvekst og utvikling:   Line Storsnes.  

Sektorleder helse og mestring:  Geir Bråten Rekve

Sektorleder plan, teknikk og miljø:  Runa Elisabeth Skyrud

Økonomileder:  Gunn Vesterheim

Til toppen