Fakta om kommunevåpenet

Engerdals kommunevåpen ble vedtatt i kommunestyres møte 28. juni 1990.

Kommunevåpen for Engerdal kommune  

Saken ble første gang satt på sakskartet i 1986. Kommunestyret fattet et vedtak i møte 14.02.86 om å utlyse en konkurranse om symbol til kommunevåpen.

Det kom inn veldig mange forslag. I kommunestyrets møte 31. mai 1989 ble det fattet flg. vedtak:
Engerdal kommune inviterer kommunens innbyggere til å delta i en rådgivende avstemming over følgende forslag til kommunevåpen:

  • kaffekjele
  • bogtre
  • ballblomst
  • bjørnelabb.

Etter at avstemmingen var over ble det klart at bogtre hadde fått flest stemmer, nr 2 ble ballblomst, nr 3 ble kaffekjele og nr 4 ble bjørnelabb. Senere kom det fram at det var lov å velge bjørn i helfigur som kommunevåpen. Saken ble igjen utsatt. Formgiver Arvid Sveen laget nye utkast og bogtre og bjørner ble sendt ut på ny avstemming i kommunen i 1990. Etter denne avstemmingen fikk bogtre 229 stemmer og bjørner 38 stemmer.

Det ble derfor i kommunestyrets møte 28. juni 1990 valgt bogtre som kommunevåpen. Det var formgiver Arvid Sveen som utformet det endelige forslaget

 

Det er utarbeidet en forskrift for bruken av kommunevåpenet som du kan lese her (PDF, 71 kB)

Til toppen