Korona

Her kan du lese om lokale tiltak, vaksine, smittestatus, hvordan bestille time med mer. 

Se informasjon og aktuelt om korona her

Regler for innreise   Rules upon entry   Grensepassering i Engerdal   Border crossing to Norway

Fakta

Engerdal ble egen kommune i 1911, etter en sammenslåing av 4 grender fra kommunene Trysil, Rendalen, Tolga og Røros.

Flott vårkveld ved Femundsenden Jostein Morønning  Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke med grenser med Sverige, Trysil, Røros, Os, Tolga og Rendalen. De største 'tettstedene' er Engerdal og Drevsjø, men bosettinga er preget av store avstander og spredt bebyggelse. Utmark, jord, skog og reiseliv er viktig for næringslivet i kommunen. Engerdal kommune er 2195 kvadratkilometer. Hver innbygger har over 1,5 kvadratkilometer hver fordelt på ca. 1245 innbyggere. I Engerdal finnes Norges sørligste samiske reindrift, og reinen kan ofte sees i den nordre halvdelen av kommunen.
 

Faktaopplysninger:
 
Innbyggertall: ca. 1240 (pr 4. kvartal 2020)
Areal: 2.195 kvadratkilometer
Kommunesenter: Engerdal har ingen tettbebyggelse, men Engerdal sentrum og Drevsjø betraktes som hovedsentre i kommunen.
Engerdal kommunes organisasjonsnummer er 964948976.

Du kan lese mer eksakte fakta hos Statistisk Sentralbyrå her

 

Engerdal består hovedsakelig av fjellvidder, sjøer, elver og skog. Under en prosent av arealet er dyrket mark eller bebyggelse, en tredjedel er produktiv skog og resten er fjell, vann og uproduktiv skogmark. Denne villmarka ligger hovedsakelig 600 - 800 m o h. Her finnes to nasjonalparker, Femundsmarka og Gutulia. Norges tredje største naturlige innsjø er Femund. Her har rutebåten Fæmund II en fast rute om sommeren. Området har på grunn av sitt rike fiske- og dyreliv vært et historisk viktig fangstområde. En fastere bosetting tok til på 1600-tallet ved at smeltehytter ble etablert ved Femundshytten og senere flyttet til Drevsjø. Vi har dessuten fortsatt to faste bosettinger uten veiforbindelse i Femundsmarka, Haugen på østsida av Femund og Sylen helt inn mot svenskegrensa.
 
Rastepause ved Hognsjøen Bjarne Granli  Engerdal har mye å by på enten du liker å gå dine egne, stemningsfulle veier eller delta i organiserte aktiviteter. Naturen gir stillhet og storhet i uberørte fjell- og skogsområder til dramatikk og villskap langs elva. I skogene og fjellet vårt kan du møte sjeldne dyr og de fire store rovdyrene våre; bjørn, ulv, gaupe og jerv- og, heldigvis, fortsatt beitende bufe.
 
 De store naturområder med rike muligheter for jakt, fiske og fangst var grunnlaget for bosetning her. Eldste bosetting er fra 1600 tallet. Men i Engerdal finner vi også spor etter veidefolk fra steinalderen. Rester etter stort fangstanlegg for rein ved Storhøa
 

Til toppen