Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Rådmannen legger fram budsjett for 2014

Av: Gerd Øverstad Galten | Emneord (los) forsiden
Lærer%20underviser%20elev
​​​​​​Budsjett for 2014 er nå klart og er sendt ut til formannskapet for behandling den 26. november. 

​Rådmannens forslag til årsbudsjett 2014 er i balanse, og viser at kommunen kan videreføre driften omtrent på dagens nivå. Målene for sunn kommuneøkonomi tilsier at det likevel må jobbes videre med stramme prioriteringer for å oppnå langsiktig balanse i økonomien og nå målsettingene for en sunn kommuneøkonomi. 

Anslaget for skatt og rammeoverføringer  øker med 3,3 % i forhold til 2013 . Dette dekker  omtrent den forventede lønns- og prisveksten i 2014.

Det er ikke lagt inn økninger i kommunale avgifter og gebyrer utover indeksregulering på de ulike områdene, samt at nye  maksimalsatser for barnehage fra statsbudsjettet legges inn, en økning på kr 75,- pr mnd for full plass.  Det er fortsatt et godt stykke igjen før selvkostområdene drives til selvkost, dvs at disse områdene «subsidieres» over driftsbudsjettet. 
Reduksjonen i antall sykehjemsplasser fra 22 til 18 plasser som ble vedtatt i budsjettet for 2013 ble ikke gjennomført i 2013 slik at dette tiltaket videreføres og gjennomføres i løpet av 2014.  Helårsvirknining av tiltak som ble igangsatt i 2013 er også innarbeidet i budsjettet for 2014.  Det er ikke foreslått større kutt i tjenestene utover dette, men det er heller ikke rom for økninger i driften utover det tiltak som ble prioritert i kommunestyrets dialogseminar i juni. Tiltak fra dialogseminaret som er innarbeidet i budsjettet er videreføring av en stilling i hjemmebaserte tjenester,  samt saksbehandler innen PLO fra 1/10-14. Videre er det lagt inn kr. 50.000,- i generelle driftsmidler til næringsarbeid.

Investeringsbudsjett
De foreslås investeringer på kr 19,3 mill i 2014. Bygging av ny 2 – avdelings barnehage på Drevsjø og ENØK-tiltak i kommunale bygg er de største investeringsprosjektene i 2014.

 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 27.05.2015 15:26:46