Informasjonsside korona

Her vil du finne aktuelt om korona.  Nederst vil du også finne publiserte nyhetsartikler

Vi har alle et ansvar for å minske smitten av koronaviruset. Vær nøye med håndvask, host i armkroken, bruk engangsservietter og bli hjemme hvis du har symptom på luftveisinfeksjon. 

 

Aktuelt:

Korona - nye restriksjoner fra Regjeringen og smittestatus i Engerdal

Det har kommet nye og ytterligere strengere regler fra Regjeringen for å begrense smitten.  Nå er vi inne i en ny nedstenging av samfunnet - også for oss i Engerdal. Kriseledelsen i Engerdal har hatt møte for å diskutere tiltakene.  Vi har også nå 4 positive hurtigtester.

Aktiviteter ved Frivilligsentralen i forhold til smittevern

I tråd med nasjonale retningslinjer ser vi at vi ikke klarer å overholde smittevernregler på de fleste av våre aktiviteter. Derfor vil tirsdagskaffe og bingo/lunsj utgå i fire uker, dette er hele den perioden de nasjonale retningslinjene gjelder.

Nye nasjonale smitteverntiltak – hva gjelder for Engerdal?

Regjeringen har vedtatt nye nasjonale påbud og anbefalinger som trer i kraft kl. 24 natt til torsdag 9. desember.  De varer i fire uker, men vil bli vurdert på nytt etter to uker.  Kriseledelsen i Engerdal har hatt møte i dag og vurdert enkelte presiseringer til lokale anbefalinger og tiltak.

Informasjon om utlevering av selvtester

Etter innføring av nye regler ved innreise til Norge, hvor man skal teste ved ankomst eller senest innen 24 timer, har dette medført økende antall henvendelser til legesenteret om utlevering av tester.

Informasjon om smittestatus pr 03.12.21

Det er pr. i dag ingen kjent Korona-smitte i vår kommune.

Informasjon om vaksinasjon

Regjeringen har besluttet at alle over 65 år bør få tilbud om oppfriskningsdose før jul. Engerdal kommune er godt i gang med vaksinering av de eldste innbyggerne i vår kommune.

Status smitte 16.11.2021

Det er ikke påvist nye tilfeller av Covid 19 gjennom helgen. Det betyr at det nå er 3 personer som sitter i isolasjon i vår kommune, resterende er ute av isolasjon og friskmeldt.  

Smittestatus pr 12.11.2021

Kommunelegen bekrefter at det i løpet av uke 45 er påvist 7 nye tilfeller av Covid-19 i vår kommune. 4 personer er i isolasjon.

Informasjon om selvtest

En selvtest er en antigen hurtigtest, som du tar på deg selv. Denne testen sidestilles med andre testmetoder i de fleste situasjoner. Engerdal kommune har selvtester til utlevering for de som ønsker å teste seg. Disse hentes på legesenteret i ordinær åpningstid.

Smittestatus pr 9. november 2021

Kommunelegene bekrefter tirsdag at ytterligere 4 personer har testet positivt for Covid-19 i Engerdal De nye tilfellene er tilknyttet allerede berørte husstander.  

Kontakt oss

Andreas Stallvik
Assisterende kommunedirektør
E-post
Telefon 94 28 72 92
Odd Magnar Opgård
Kommunalsjef STU og Teknisk
E-post
Telefon 40 02 49 06
Line Storsnes
Ordfører
E-post
Telefon 48 14 46 68
Geir Sverdrup
Kommunedirektør
E-post
Telefon 91 80 11 48
Til toppen