Hvordan få vaksine

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet og kommunen har plikt til å tilby sine innbyggere vaksinasjon. Vi anbefaler alle over 18 år og la seg vaksinere. Vaksinen er gratis og frivillig. 

Vi har startet opp med 3. vaksinasjonsdose og følgende dager er det åpent for drop in:

Fredag 21.01 og tirsdag 08.02. Begge dager vil vaksinasjon foregå i samfunnshuset Fjellvang på Drevsjø i tidsrommet 10:00-16:30.

 

Ved vaksinering følger Engerdal kommune anbefalingene fra FHI.

1.       Prioritering ved vaksinering;

 • Beboere i sykehjem og bemannede omsorgsboliger
 • 85 år og eldre, samt utvalgt helsepersonell
 • 75-84 år og utvalgt helsepersonell
 • 65- 74 år og personer i aldersgruppen 18-64 med underliggende sykdom
 • 18-64 år, hvor de eldste tilbys vaksine først

2.       Hva er definert som underliggende sykdom?

 • Organtransplantasjon
 • Kronisk leversykdom, nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Hematologisk kreftsykdom siste 5 år, annen aktiv kreftsykdom
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom, ikke velregulert astma
 • Fedme med kroppsmasseindeks KMI på >35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte – og karsykdommer, unntak høyt blodtrykk
 • Hjerneslag
 • Nevrologiske sykdommer

3.       Hvordan foregår vaksineringen i vår kommune?

 • Alle innbyggere som er folkeregistrert i Engerdal blir oppringt fra legesenteret og får tilbud om time til vaksinering. Andre som oppholder seg i kommunen over en viss varighet må selv ta kontakt med legesenteret for å avklare muligheter for vaksinering.
 • Vaksinering foregår fortrinnsvis på onsdager og torsdager i helsestasjonens lokaler på legesenteret.
 • Oppringing kan skje på kort varsel, da det avhenger av leveranse og distribusjon ut til kommunene.
 • Det er den enkeltes ansvar å komme seg til vaksinasjonsstedet, men kommunen vil kartlegge behov for transport når vi ringer den enkelte.
 • Alle må fylle ut et egenerklæringsskjema når de kommer til vaksinering.  Dette gjør vi for å kartlegge informasjon om helsetilstanden din, om du har hatt reaksjoner på vaksine tidligere, allergier og hvilke medisiner du bruker.
 • Dersom du bruker blodfortynnende medisiner anbefaler vi at du på vaksinasjonsdagen venter med å ta disse til etter du er vaksinert.
 • Er du syk den dagen du har fått time til vaksinering, må du melde fra om dette og du får tilbud om ny time.
 • Vaksinen som nå er godkjent for bruk skal settes i to omganger med 21-28 dagers mellomrom. Vi lager avtale med deg om tidspunkt for dose 2.
Til toppen