Engerdal barnehage

Engerdal barnehage er en heldagsbarnehage. Åpningstiden er fra kl 07.15 til kl 16.15 fem dager i uka.Barnehagen er nyrestaurert og påbygd i 2009 og uteområdet er forbedret og forskjønnet høsten 2010. Barnehagen er nå godkjent for 26 plasser i alderen 0-6 år.

Kontakt oss

Wenche Kjølvang Holdbak
Styrer
E-post
Telefon 40 02 49 20
Til toppen