Utlysning av tilskudd til lag, foreninger og arrangementer.

Kommunestyret valgte i budsjettet for 2024 å avsette en pott på kr 120 000,- til tilskudd til lag og foreninger. Potten til arrangementer er på kr 80 000,-.

Engerdal kommune

Kommunestyret har til behandling reviderte retningslinjer for tildeling av tilskudd men det ligger ikke an til vesentlige endringer fra dagens vedtatte retningslinjer. Det kan derfor søkes med utgangspunkt i dagens retningslinjer.

For å få behandle tilskuddssakene før sommeren lyses de derfor ut med søknadsfrist 20 mai. 

Hvis det er noen som har behov for ytterligere informasjon så kan de ta kontakt med kulturavdelingen v/ Bjarne Granli  send e-post her  tlf 913 85 991.

Søknadsskjema - tilskudd lag og foreninger

Søknadsskjema arrangement

 

Les mer om tilskuddsordningen her

 

Søknader som kommer inn etter fristen vil pga saksbehandlingsfrister ikke bli behandlet.

Til toppen