Søknad om midler fra Ola O. Næsheim og hustru Marthe og Martin daa Næsheim og fleres legat

Utdelingen foretas årlig i henhold til legatets statutter. Legatets formål er beskrevet slik (statuttene § 3): Legatets midler skal benyttes til det beste for eldre, enslige, syke og omsorgstrengende som bor i Engerdal. Styret avgjør selv om det helt eller delvis utdeler midlene på grunnlag av innkomne søknader eller om det legger legatstyrets egne forslag til grunn.

Legatstyre består av eldrerådets leder, sognepresten og ordfører.

Spørsmål kan rettes til ordfører Tor Erik Skramstad på tlf. 970 86 610.

Søknad sendes til: 
Epost: tor.erik.skramstad@engerdal.kommune.no
Post: Ole O. Næsheim og hustru Marthe og Martin Daae Næsheim og fleres legat, Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal.

FRIST: 3. MAI 2024.
 

Til toppen