Kommunestyremøte 26. april 2023

I kveld er det møte i kommunestyret kl. 18.00.  Velkommen til blant annet å høre og se møtet direkte på web-tv.

Du kan høre på møtet her     Saksdokumentene kan du lese her

I kveld er det ingen orienteringer.

Kveldens saksliste er slik:

PS 2023/19

Referatsaker

RS 2023/11

Protokoll fra forrige møte

RS 2023/12

Line Storsnes - søknad om 20% permisjon uten lønn

PS 2023/20

Kommunen som samfunnsutvikler - oppstart av Sentrumsutvikling Engerdal

PS 2023/21

Videreføring av lokal forskrift om utvidet jakttid på bever i Engerdal kommune

PS 2023/22

Revidering planverk Krise- og beredskapsledelse Engerdal kommune 2. gangs behandling

RS 2023/13

Høring - regional plan for klima, energi og miljø

PS 2023/23

Revidering av kommuneplanens arealdel - Fastsetting av planprogram

PS 2023/24

Behov for økt bemanning innenfor oppvekst og utvikling grunnet mottaksdrift

PS 2023/25

Søknad om økt tilskudd til Engerdal kirkelige fellesråd

PS 2023/26

Nye vedtekter for Engerdal kommunes jordbruksfond

PS 2023/27

Kontrollutvalgets årsrapport 2022

PS 2023/28

Forvaltningsrevisjon - Styring, drift og kompetanse i pleie- og omsorgstjeneste

 

 

Skulle du likevel ikke ha anledning til og se og høre kommunestyresendingen vil det bli publisert opptak i ettertid.  Det finner du her

Til toppen