Aktuelt

Motorisert fricamping i Engerdal – hva nå?

Engerdal kommune vedtok i kommunestyret 26.05.2021 å oppheve lokal forskrift om motorisert fricamping. Hva nå tenker du kanskje? Selv om forskriften har opphørt er det fortsatt trivelig om du kommer med bobil, campingvogn og liknende for å bedrive motorisert fricamping. Forskjellen er at nå gjelder friluftslovens bestemmelser om oppholdstid, dvs. inntil to døgn.  

Vi søker etter støttekontakt for ung jente

Vil du være med å bidra til en hyggelig og meningsfull hverdag både for andre og deg selv? Engerdal kommune søker etter støttekontakt for ung jente, inntil 24 timer pr måned/6 timer pr uke. Brukeren er elev på videregående skole, så du kan godt være bosatt i Trysil kommune. Vi ønsker rett person som kan fylle oppdraget over tid, som kan ta med bruker på aktiviteter rett etter skoletid og enkelte helgedager. Aktiviteter som kino, bowling, slalom, husdyr, sjakk og håndarbeid er interessefeltene.

Oversikt over gjeldende koronatiltak

Det finnes både nasjonale og lokale tiltak for å begrense smitte. Man skal alltid føye seg etter de strengeste reglene. Engerdal kommune har ingen lokal koronaforskrift per nå, dermed gjelder de nasjonale anbefalingene for vår kommune.

Til ungdommen i fjellområdet i 2021!

Er du ung? Er du interessert i utviklingen i fjellområdene? Ja? Da teller dine meninger for oss. Vi trenge dem og deg for å vurdere ønsker og utfordringer for unge mennesker (18-29 år) som lever og bor fjellområdene i Europa.

Sommerstengt Tynset trafikkstasjon

På grunn av ferieavvikling vil Tynset trafikkstasjon være sommerstengt fra og med 12. juli til og med 30. juli 2021.

Ledig stilling - daglig leder i Engerdal Kommuneskoger KF - 2. gangs utlysning

Engerdal kommuneskoger KF søker daglig leder i fast 100 % stilling. Etter første runde av utlysning var det få søkere så vi velger derfor å lyse ut stillingen en 2. gang. Søknadsfrist 05.07.2021.

Den kommunale fysio-/ergoterapeuten etterlyser flere hjelpemidler

Vi søker flere hjelpemidler tilbakelevert til vårt kommunale hjelpemiddellager da hjelpemiddellageret begynner å bli litt tomt om dagen.

Informasjon fra FIAS

Her er FIAS' åpningstider for sommeren 2021. 

I dag har vi hatt besøk av vår kommende kommunedirektør, Geir Sverdrup

Geir begynner formelt i jobben 1. september 2021. Andreas Stallvik vil være fungerende kommunedirektør fram til 30. juni og deretter konstituert kommunedirektør fram til Geir starter. Deretter vil han gå tilbake til sin stilling som kommunalsjef for Helse og oppvekst.

Ny åpningstid på Røveriet fra i dag torsdag 17.06!

Åpent torsdager kl. 17.00 - 18.00!   Vi har også fått inn nytt sommerutstyr.

Til toppen