Aktuelt

Kunngjøring av vedtatt mindre reguleringsendring - Engerdal Sentrum plan ID 2019-0100

I medhold av Plan- og bygningslovens §12-12 vedtok kommunestyret i møte den 23.06.2021 en mindre reguleringsendring for Engerdal sentrum. 

Vi har ledig stilling som sykepleier på natt

Vi søker engasjert sykepleier i et miljø med fokus på et godt og riktig omsorgstilbud, og hvor våre ansatte skal ha en stimulerende hverdag med et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø. Vi skal tilby tjenester av høy kvalitet og bygge våre omsorgstjenester på kompetanse og innlevelse. Ved institusjon er det ledig 66,9 % fast stilling som sykepleier natt (15 netter i en 6 ukers periode) fra 23.08.21.

Felles innsats mot ensomhet og utenforskap blant eldre

I løpet av sommeren vil det dukke opp et brev i postkassa til noen Engerdøler. Brevet er en invitasjon til å delta i et prosjekt hvor ensomhet og utenforskap blant eldre står i fokus.

Nå kan du samle trimpoeng i Engerdal

Folkehelsegruppa i Engerdal kommune, i samarbeid med frivillige lag, foreninger og frivillige presenterer Trimpoeng i Engerdal – et helt nytt folkehelsetiltak! Vi har sammen satt opp over hundre turmål i kommunen vår, til glede for dere innbyggere.  

Valg 2021 - Tidligstemming fra 1. juli til 9. august

Velgere kan avgi stemme fra 1. juli innenriks, såkalt tidligstemme. Den ordinære forhåndsstemmegivningen starter 10. august 2021.

Vi trenger innspill til idretts- og frilufsplan vi skal lage

Engerdal kommune er i sluttfasen av en idretts- og friluftsplan, som skal gjelde hele kommunen. Det er et krav at kommunen har en godkjent idretts- og friluftsplan, for at lag og foreninger skal få søke om spillemidler. Derfor er det viktig at den er oppdatert, og har med seg all info og fakta fra alle grender i kommunen.  Nå trenger vi innspill og hjelp for å få dette på plass.

Gjennomføring av koronavaksinering

Det er opp til fastlegen å identifisere risikopasienter på sin pasientliste og eventuelt varsle bostedskommune på dette, men det er i bostedskommune du vil få tilbud om vaksine ut i fra FHIs prioriteringsliste. Har du fastlegen din i en annen kommune er det ikke fastlegen som skal sette vaksinen, men vaksinepersonell i hjemkommunen der du bor – forutsatt at fastlege har gitt beskjed om det.

Vaksinasjon - ikke mulig å flytte time

Grunnet logistikk og viktigheten ved å følge vaksinasjonsprogrammet vil det ikke være mulighet til å flytte oppsatt time for vaksinasjon mot covid-19. Tidspunkt for dose 2 blir satt opp når man får dose 1, med tidsintervall på 6-12 uker ut ifra priorieringsgruppe.

Ledig stilling: 44 % vikariat som helsefagarbeider

Er du glad i mennesker og samtidig faglig engasjert, ser muligheter, er opptatt av mestringsperspektiv og vil arbeide for å øke livskvaliteten til våre brukere? Vi har ledig 44 % vikariat som hjelpepleier/helsefagarbeider - for tiden i hjemmesykepleien i perioden 06.09.21-10.07.22.

Vi har ledig vikariat som fysioterapeut

Enhet Helse og Velferd søker fysioterapeut i 100 % vikariat fra 06.09.21-31.12.21

Til toppen