Aktuelt

Koronaordning for frivillige lag og organisasjoner

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om tilskudd i forbindelse med arrangement og aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien.

Høring kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2021-2035

Engerdal kommune legger ut kommunedelplan for kulturminner og kultur 2021 - 2035 til offentlig høring. Høringsfristen er satt til 23. august 2021.

22. juli - 10 års minnemarkering

Det blir minnemarkering i Engerdal kirke kl. 12.00. På grunn av antallsbegrensning må vi har påmelding. 

Sommeren i Gutulia

I perioden 3. juli - 15. august er det åpen seter på Nedpåvollen, Gutulisetra.  Her er det enkel servering alle dager kl 11-17, unntatt mandager.

Femundsmarka Nasjonalpark 50 år – Jubileumsprogram

Femundsmarka Nasjonalpark er 50 år i år og i den anledning skjer det mye.  Hovedjubileumet feires 21. august.  

Ledig stilling som driftsoperatør for vann og avløp

Vi har ledig 100 % fast stilling som driftsoperatør for vann og avløp fra 01.10.21. Vi søker driftsoperatør som kan jobbe selvstendig, men også i team med varierte arbeidsoppgaver. Våre VA-anlegg har dataovervåking og vi benytter Gemini VA til ajourhold av ledningsnett, grunnleggende datakunnskaper er derfor nødvendig. Stillingen vil ha ansvar for oppmåling og kamerainspeksjon av rørsystemene. 

Ledige stillinger innen ungdomsarbeid

Vi har ledig 2 x 15 % faste stillinger som ungdomsklubbarbeider. Ungdomsklubben har i utgangspunktet åpent en kveld i uka men det kan være muligheter for enkeltarrangementer og aktiviteter ut over det. For å øke voksentilstedeværelsen og tryggheten for brukerne ønsker vi å ha to klubbledere på jobb.

Sør-Østerdal Næringshage planlegger kontordager i Engerdal

Vi har hatt besøk av Ole Henrik Enger og Espen Andre Kristiansen fra Sør-Østerdal Næringshage.   De planlegger å få til faste kontordager i Engerdal fra høsten av.

FHI’s koronakart er oppdatert fra og med i dag 5. juli 2021

Fra og med i dag, 5. juli, vil de norske innreiserestriksjonene og karantenereglene ta utgangspunkt i de samme terskelverdiene som i EU. 

Vil du jobbe som helsefagarbeider i Engerdal kommune?

Vi har flere ledige, faste helgestillinger på institusjon fra 1. september 2021. 13,15 % med arbeid hver 3. helg 13,62 % med arbeid hver 3. helg 14,06 % med arbeid hver 3. helg

Til toppen