Eldrerådet

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunestyret. Det består hovedsakelig av alderspensjonister, i tillegg til at kommunestyret har valgt 1 medlem i rådet.

De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår, som budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner og kulturtiltak.

Eldrerådet kan også på eget initiativ ta opp saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Hovedmål for Engerdal eldreråd (vedtatt i handlingsplan

Handlingsplan for Engerdal Eldreråd (PDF, 126 kB)
 

Eldrerådet

Eldrerådet
Navn Funksjon
Julie Spånberg Husfloen Leder
Aase Sundet Nestleder
Eidar Sponberg Medlem
Vigdis Hugubakken Medlem
Ola Frøhaug Medlem

 

Kontaktperson for eldreråd:  sekretær  Gerd Ø. Galten - send e-post her

 

Se eldrerådets møtedokumenter

Til toppen