Aktuelt

3 dager i juli uten veterinærvakt i Engerdal

Det er ingen veterinærer på vakt i Engerdal 7. juli, 14. juli og 21. juli.

Engerdal kommune trenger flere utleieboliger

Engerdal kommune ønsker å inngå tilvisningsavtale med firma som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Tangen hyttefelt.

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Tangen hyttefelt. Planen vil bli utarbeidet som privat forslag til detaljreguleringsplan, jf. pbl`s § 12-3.

Besøk på nettkurs

På tampen av skoleåret tok rektor ved Engerdal Voksenopplæringssenter et lite besøk på skolens nettbaserte norskkurs.  En av flere covid-19 konsekvenser er at voksenopplæringen har utviklet nye metoder for norskopplæring og har nå flere verktøy i kassa.  Les hva studentene sier om nettbasert kurs og seg selv.

Ane Helga Lykka tildeles kulturprisen 2021

Formannskapet vedtok i møte 09.06.21 og tildele kulturprisen for 2021 til Ane Helga Lykka. Vi gratulerer!

Ledig stilling som helsefagarbeider ved institusjon

Fra 1. august har vi ledig 75 % fast stilling som helsefagarbeider ved institusjon. Søknadsfristen er 30. juni. 

Informasjon fra legetjenesten om korona

Her kommer informasjon om ett nytt smittetilfelle i Engerdal, Johnsenvaksinen og reiser utenlands.

Vi har problemer med vannet i Østfjellet

Det kan oppleves ustabilt eller lite trykk i vanntilførselen i Østfjellet.  Dette gjelder abonnentene i Vinterveien.  Vi jobber med problemet og håper å få løst det snarlig mulig.

Kunngjøring av vedtatt mindre reguleringsendring Heggeriset – Plan ID 1985-0101

I medhold av plan- og bygningsloven legges plan ID 1985-0101 ut på høring med høringsfrist 2. juli 2021.

Drevsjø veterinærkontor søker veterinær til svangerskapsvikariat

Vikariatets varighet er fra sommer 2021 til og med september 2022.

Til toppen