Ansattoversikt


Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 45 96 00
Saksbehandler 400 24 908
482 81 901
913 85 991
Virksomhetsleder 918 32 307
Kommunalsjef STU og Teknisk 400 24 906
Kommunalsjef Helse/velferd og Oppvekst 942 87 292
Virksomhetsleder Intern 400 24 931
Kommunedirektør 918 01 148
Økonomisjef 400 24 914
Økonomisjef 400 24 914
400 24 917

Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer 400 24 920
Styrer

Barnehage - Marihøna barnehage

Ansatte i avdelingen Marihøna barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
944 44 444
Olav Røtne

Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Bibliotekar 400 24 946

Byggesak

Ansatte i avdelingen Byggesak
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
400 24 969

Eksempel

Ansatte i avdelingen Eksempel
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder 999 99 999 444 44 444

Informasjon om personen og kort introduksjon skrives her

Systemansvarlig 00 00 00 00 00 00 00 00

Informasjon om personen og kort introduksjon skrives her

Ola  Normann

Helse og velferd

Ansatte i avdelingen Helse og velferd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut 489 95 221
Leder habilitering/avlastning/lege 400 24 965
Sykepleier helsetasjon 489 91 191 489 91 191
Helsesykekepleier 489 91 191
Helsesykepleier 489 91 191 489 91 191
Ergoterapeut 400 24 921
Psykiatrisk sykepleier 400 24 933
Leder institusjon 400 24 916
62 45 86 00
Fagsykepleier i hjemmetjenesten og leder av hukommelsesteam 400 24 952
Leder forebyggende rehabilitering 400 24 953

Helse og velferd - Barnevern

Ansatte i avdelingen Barnevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Merkantil 474 86 656
Familieveileder 476 96 330
Saksbehandler 474 86 099
Tilsynsfører 476 93 112
Saksbehandler 458 77 335
Saksbehandler 989 05 947
Enhetsleder barnevern 474 60 905
Saksbehandler 474 50 440
Saksbehandler 474 82 733
Nestleder og saksbehandler 404 17 668
Saksbehandler 458 77 334
Saksbehandler 404 06 207

Ordfører og politikere

Ansatte i avdelingen Ordfører og politikere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Gruppeleder Høyre
Varaordfører og gruppeleder Samlingslista 958 05 095
Gruppeleder Arbeiderpartiet
Ordfører 481 44 668

PPT

Ansatte i avdelingen PPT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Daglig leder 488 98 691
PP-rådgiver 488 98 687
PP-rådgiver 474 66 458
PP-rådgiver 488 94 376
Spesialpedagog 477 70 625

Skole

Ansatte i avdelingen Skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor voksenopplæringen 990 27 966
Rektor 61 02 12 10
Rektor Fjellheimen leirskole 400 24 950
Ass rektor 61 02 12 11

Skole - Voksenopplæringa

Ansatte i avdelingen Voksenopplæringa
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 990 27 966
55 55 55 55

SÅTE

Ansatte i avdelingen SÅTE
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
488 98 787

Connie Bjørseth er tilsatt i SÅTE:  som er et IKT-samarbeid mellom Stor-Elvdal kommune, Åmot kommune, Trysil kommune og Engerdal kommune

Teknisk

Ansatte i avdelingen Teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
400 24 972
Byggesaksbehandler 400 24 969
Konsulent 400 24 903
400 24 907
Virksomhetsleder 400 24 901
Fagansvarlig teknisk avdeling 400 24 928

Utenfor kommunen

Ansatte i avdelingen Utenfor kommunen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær kontrollutvalget 951 33 187

Utvikling

Ansatte i avdelingen Utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Samfunns- og organisasjonsutvikler 400 24 910
Virksomhetsleder 913 85 991
Konsulent landbruk 400 24 902
Leder frivilligsentralen 479 73 020
Til toppen