Starte på skolen

Det vanlige er at barna begynner på skolen det året de fyller seks år, men foresatte kan søke om utsatt eller tidligere skolestart.

 

Søknad om utsatt eller tidligere skolestart

Hvis du vil søke om utsatt eller tidligere skolestart for barnet ditt, sender du søknad til Engerdal kommune, Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal eller elektronisk via eDialog. Vi anbefaler ikke å sende e-post da søknaden inneholder taushetsbelagte opplysninger. Husk å legge ved den sakkyndige vurderingen.

Gå til eDialog 

Til toppen