Skoleskyss

Alle skysselever får utdelt skysskort.

Elevene skal bruke det samme skysskortet fra det ene året til det andre. Skysskortene oppdateres ved nytt skoleår.

Mistet eller ødelagt skysskort
Hvis eleven har mistet eller fått ødelagt skysskortet sitt, så kontakt skolen til eleven. Skolen bestiller nytt skysskort, og eleven får utdelt et midlertidig skysskort i påvente av nytt. 

Elever fra og med 8. klasse betaler 150 kroner for nytt kort.

 

Mål avstanden fra hjemmet til skolen.

Kontakt oss

Kirsten Nilsen Nordsveen
Merkantil
E-post
Telefon 62 45 82 60
Til toppen