SFO (Skolefritidsordning)

I henhold til Opplæringslovens § 13-7 skal kommunen ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7.årstrinn.

Til toppen