Tilbud og priser

Tilbud og priser inneværende skoleår

Tilbud og priser inneværende skoleår
Tilbud For hvem Pris barn/voksen pr. år
Musikkverksted 1.-3.kl 2400,-
Sang 2400,-/3000,-
Fele 2400,-/3000,-
Saksofon 2400,-/3000,-
Trompet 2400,-/3000,-
Horn 2400,-/3000,-
Gitar 2400,-/3000,-
Bass 2400,-/3000,-
Keyboard/piano 2400,-/3000,-
Trommer 2400,-/3000,-
Instrumentleie 415,-

Søskenmoderasjon 40%. Dvs 40% reduksjon av full pris for barn nr 2.

Moderasjon ved flere instrument/fag 40%. Dvs full pris for fag nr.1 og 40% reduksjon på fag nr.2.

Det må påregnes indeksregulering 01.01. hvert år.

Til toppen