Elevpermisjoner

Kommunen kan etter søknad gi en elev fri fra grunnskoleopplæringen i inntil to uker når det er forsvarlig, jf. § 2-11 første ledd.

Til toppen