Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring

Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

Kontakt oss

Lise Nordli Risbakken
Rektor
E-post
Telefon 61 02 12 10
Mobil 97 06 72 43
Til toppen