Eksamen

Alle elever skal trekkes til en skriftlig sentral gitt eksamen, og en lokal gitt muntlig eller muntlig-praktisk eksamen på ungdomstrinnet.

Kontakt oss

Elin Østvang
Ass. Rektor
E-post
Telefon 61 02 12 11
Mobil 90 95 57 98
Til toppen