Brann-og redningsvesen på skolebesøk

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen sammen med Elsikkerhet Norge AS, reiser rundt med undervisningsopplegg for 6.trinn våren 2023. Siden EBUS er fådelt med sammensatte grupper, fikk hele m.trinn delta. 

 

Læringsmål:

  1. Eleven skal ha kunnskap om farer ved lading og bruk av batteribasert elektronikk.
  2. Eleven skal ha kunnskap om røykvarslerens betydning og funksjon.
  3. Eleven skal ha kunnskap om riktig opptreden ved brann.
  4. Eleven skal ha kunnskap om riktig førstehjelp ved brannskade.
Til toppen