Slamtømming

Engerdal kommune har fra 15.08.22 inngått avtale om slamtømming av alle private tanker og anlegg med Arnkværn miljø og renovasjon.

Selv om de nå kommer sent i gang er målet at alt som er oppsatt for tømming i 2022 skal bli tømt før vinteren. Fra og med 2023 vil tømming skje på ordinær rute ut fra den enkeltes tømmefrekvens.

 De som vil ha behov for ekstratømming må selv bestille tømming hos Arnkværn. Dette gjelder også tømming av Muldo og annet som ikke inngår i kommunens tjenester.

Bestilling skjer til Arnkværn på tlf. 62 35 50 00 eller på hjemmesida til Arnkværn

Faktura for nødtømming etc. vil komme fra Engerdal kommune.

Arnkværn tilbyr spyling/suging av tett kloakk, inspeksjon av private stikkledninger og søk etter vannlekkasje på privat stikkledning. Dette bestilles og betales av abonnementene direkte med Arnkværn.

Ordinær tømmesesong 01.04 til 01.11

Tømming

Pris

Pris for tømming inntil 4 m3

1.766,-

Tømming av muldo/biotoalett

1.766,-

Pris pr. m3 fra 4 til 20 m3

435 pr. m3

Pris pr. m3 over 20 m3

332 pr. m3

Vintertillegg

1.366,-

Nødtømming helg/kveld/natt

1.881,-

Ekstra tømming utenom rute

1.766,-

Tank ikke klargjort

1.366,-

Alle priser eks. mva.

NB: Arnkværn gir beskjed noen dager før de kommer å tømmer via oppslag. Det er viktig at alle klargjør sine tanker for tømming. Tank skal være lett synlig, gress må slås og det som måtte ligge over tank må fjernes. Vei til tank må være kjørbar med stor lastebil. Hvis det ikke er framkommelig eller tank ikke er synlig vil det bli belastet gebyr for tank ikke klargjort.

Ved spørsmål angående slamtømming, kontakt Engerdal kommune på tlf. 62 45 96 00 (kl. 09.00-15.00) eller teknisk vakt tlf. 958 55 620 (etter kl. 15.00).

Til toppen