Forbud mot å fyre med olje, og fjerning av oljetank

KORT FORTALT:

  • Fra 1. januar 2020 ble det forbudt å fyre med olje og parafin i bygg.
  • Du som eier oljetank, har ansvar for at et sertifisert firma tømmer  og fjerner oljetanken, og for at det ikke er fare for lekkasje.
  • Enova gir støtte til flere alternative måter å varme opp boligen på.

 Oljefyr Bildet er fra enova.no     Om forbudet mot oljefyring

Myndighetene varslet i 2012 at det ville bli forbudt å fyre med olje i bygninger. Forbudet trådte i kraft 1. januar 2020, og gjelder tung og lett mineralsk fyringsolje og parafin.

Miljømyndighetene nevner spesielt disse grunnene til å kutte ut oljefyring

  • Det er et effektivt og lønnsomt klimatiltak.
  • Det finnes mange alternative fornybare alternativer for oppvarming av bygg.
  • Faren for lekkasjer fra nedgravde oljetanker blir redusert.

Lenke: Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger

Forbudet gjelder ikke biobrensel eller gass. Les på www.oljefri.no om hvilke fyringsalternativer som kan erstatte fossilt brensel .

Hva må du gjøre med oljetanken din?

Du må få et sertifisert firma til å tømme og fjerne den nedgravde oljetanken. 

Har du en oljetank som ligger slik til at den er svært vanskelig og/eller uforholdsmessig dyr å få gravd opp, kan du søke om å slippe å fjerne den. Søknad sendes:   .....

Alt arbeid med å tømme, rengjøre og fjerne oljetanker skal gjøres av sertifiserte firmaer.

Etter at arbeidet er utført, må du sørge for at en tilstandsrapport.

Du kan bruke en oljetank videre hvis du bytter mineralsk olje ut med biofyringsolje.

Støtte til alternativer som erstatter oljefyring

Enova har god informasjon om energitiltak som kan erstatte oljefyring i boligen din. Enova støtter noen av varmeløsningene økonomisk.

Unntak fra forbudet om oljefyring

Noen bygg er unntatt fra forbudet mot å fyre med olje. De viktigste unntakene her i distriktet er:

  • driftsbygninger i landbruket, som har utsatt frist til 2025
  • fritidsboliger som ikke er knyttet til strømnettet.

Se andre unntak i forskriften om forbud mot oljefyring.

Hvis du mener at du har en særlig grunn til å fortsatt fyre med olje, kan du søke kommunen om unntak fra forbudet. Kontakt gjerne kommunen først for å drøfte situasjonen. 

Hvis du ikke følger reglene

Kommunen har fått i oppgave å føre tilsyn med at forbudet mot oljefyring blir overholdt. I 2020 begynte arbeidet med å følge opp rundt ett tusen oljetanker, der eieren ikke har redegjort for hva som er gjort.

Kommunen sender brev med svarfrist til husstander med registrerte oljetanker, der eieren ikke har redegjort for hva som er gjort med tanken. I verste fall kan kommunen gi tvangsmulkt.

Det er eieren av oljetanken sitt eget ansvar å følge reglene, og det kan bli dyrt å la være, selv uten kontroll fra kommunen. En gammel oljetank trenger ikke å vare så lange, og forurensningen en oljelekkasje skaper, kan påføre deg store utgifter.

Les mer om det på oljefri.no: Derfor bør du følge oljetankreglene

Kontaktinformasjon

Enova har energirådgivere som kan gi råd og veiledning om hvordan du bytter fra oljefyr til mer miljølvennlig og effektiv energikilde.

Kontakt oss

Katrine Kleiven
Konsulent
E-post
Telefon 400 24 903
Til toppen