Konsesjon og eiendom

Om du kjøper eller overtar bebygd eiendom som er større enn 100 dekar eller har mer enn 35 dekar fulldyrket eller overflatedyrket jord, må du som hovedregel søke kommunen eiendommen ligger i, om konsesjon.

 

Nyttige lenker:

Konsesjonsloven

Forskrift om konsesjonsfrihet

Til toppen