Korona

Her kan du lese om lokale tiltak, vaksine, smittestatus, hvordan bestille time med mer. 

Se informasjon og aktuelt om korona her

Status koronavaksinering

Skogbruk

Totalt skogareal i Engerdal er 1.005.636 daa, herav produktivt areal 517.680 daa. Av dette arealet ligger 15 % eller 77.600 daa under verneskoggrensa, mens 85 % ligger over verneskoggrensa. Staten er største grunneier i Engerdal med om lag 795.000 daa av totalarealet.

Klikk for stort bildeBilde av tømmer Bjarne Granli Resterende areal er fordelt mellom private eiere og Engerdal Kommuneskoger KF. Av det produktive arealet er 90 % bonitet 6-8, 10 % er bonitet 11-14, mens høyere boniteter kun finnes på små og ubetydelige arealer. Treslagsforedling er 40 % gran og 60 % furu. Senere års avvirking har ligget på 15.000-20.000 m3, med hovedvekt på furu.

Et av kommunens fortrinn er den sentvoksende furuskogen og dette utnyttes lokalt av både sagbruk og laftebedrifter.

 Skogbrukets utfordring fremover vil være å øke avvirkningen samtidig som det skal satses på kvalitetsvirke og nisjeprodukter. Samtidig må det foretas grep som sikrer volumproduksjon og kvalitet på skogen som skal avvirkes i framtida.

Kontakt oss

Katrine Kleiven
Konsulent
E-post
Telefon 400 24 903
Til toppen