Starte på skolen

Det vanlige er at barna begynner på skolen det året de fyller seks år, men foresatte kan søke om utsatt eller tidligere skolestart.

Skolen sender brev til foresatte til barn i skolepliktig alder med opplysning om når og hvor barnet skal møte første skoledag. 

Om du skal flytte til Engerdal og har et barn som skal begynne på skolen, kan du selv melde inn barnet ditt.

Gå til innmeldingsskjema

 

Utsatt skolestart

Eleven har rett til utsatt skolestart hvis det etter sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er tvil om barnet har kommet tilstrekkelig langt i sin utvikling til å starte på skolen. Han eller hun begynner da på skolen det året de fyller sju år.

Tidligere skolestart

Barn kan få begynne på skolen ett år for tidlig dersom de fyller fem år før 1. april. Det må foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT og skriftlig samtykke fra foreldrene.

Søknad

Hvis du vil søke om utsatt eller tidligere skolestart for barnet ditt, sender du søknad til Engerdal kommune, Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal eller elektronisk via eDialog. Vi anbefaler ikke å sende e-post da søknaden inneholder taushetsbelagte opplysninger. Husk å legge ved den sakkyndige vurderingen.

Gå til eDialog 

Kontakt oss

Lise Nordli Risbakken
Rektor
E-post
Telefon +47 61 02 12 10
Elin Østvang
Ass rektor
E-post
Telefon +47 61 02 12 11
Til toppen